"Spielmobile na polskich placach i podwórkach"


to pionierski projekt polsko-niemiecki zrealizowany w maju 2003 roku na terenie trzech województw: lubelskim, podlaskim i mazowieckim, przy współpracy niemieckich animatorów i pedagogów Stowarzyszenia BAG Spielmobile e.V. oraz animatorów i pedagogów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Pojęcie "Spielmobil" w wolnym tłumaczeniu oznacza pojazd zabawy, zabawowóz, ruchomą zabawa. Spielmobil, jest więc specjalnie wyposażonym pojazdem, w którym znajdują się określone środki dydaktyczne - zabawki, urządzenia, narzędzia i materiały, będące inspiracją do twórczych działań, o różnym charakterze z ludźmi w różnym wieku.
Ogromną zaletą zabawowozów, które u nas (w Białymstoku) przyjęły nazwę AUTOBUS ZABAWY i KLANZOBUSY jest możliwość przemieszczania się i docierania do różnych miejsc z ciekawą ofertą spędzania wolnego czasu. Ideą zabawowozów jest ożywianie nudnych placów zabaw, pustych podwórek i zapomnianych miasteczek, wiosek, gdzie brakuje domów kultury, świetlic, ośrodków sportu i rekreacji.

W ramach wspomnianego projektu na terenie województwa mazowieckiego odbyły się:
- Konferencja przybliżająca specyfikę działań Spielmobili na terenie Niemiec z pokazem multimedialnym akcji realizowanych w Niemczech;
- spotkanie otwarte dla członków i sympatyków Oddziału Warszawskiego PSPiA KLANZA, prezentujące ideę i wyposażenie Spielmobili, które przyjechały na realizację projektu pilotażowego w Polsce;
- 4 akcje animacyjne:

 • "Zabawa w cyrk" z niepełnosprawnymi wychowankami w domu Pomocy Społecznej w Skolimowie k/Konstancina;
 • "Zabawa w cyrk"w Szkole Podstawowej Nr 103, przy ul. Jeziornej 5/9 dla dziećmi z klas II i III;
 • otwarte działania plenerowe dla mieszkańców miasta na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku (przy współpracy animatorów z Polski);
 • otwarte działania festynowe na Rynku Nowego Miasta w Warszawie (przy współpracy animatorów z Polski).
 • Projekt zyskał w Polsce akceptację i dużą sympatię wśród uczestników zrealizowanych projektów. Aktualnie ośrodki terenowe Stowarzyszenia rozwijają ideę mobilnej animacji środowisk w zakresie własnych struktur organizacyjnych, gromadząc w pierwszej kolejności niezbędny do tego typu działań sprzęt. Zawiązały się też grupy entuzjastów idei, które opracowują i realizują nowe projekty.
  W Oddziale Warszawskim również istnieje grupa osób zainteresowanych wdrażaniem nowej formy animacji czasu wolnego, do której zapraszamy wszystkich chętnych.

  Ilona Skorupska
  członek PSPiA KLANZA
  Kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA