KARAWANA EUROPAUnikatowy projekt, który umożliwił mieszkańcom Województwa Mazowieckiego uczestniczenie w nowych, otwartych formach życia kulturalnego. Cykl przedstawień teatralnych oraz działań animacyjno-teatralnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, zabaw dramowych, a także specjalistycznego sprzętu.


30 czerwca 2007 –Sierpc,
1 lipca 2007 – Żuromin
7 lipca 2007 – Mława,
8 lipca 2007 – Grudusk
4 sierpna 2007 – Mordy,
5 sierpnia 2007 – Łosice
18 sierpnia 2007 – Góra Kalwaria
19 sierpnia 2007 – Grójec

Dzieci, młodzież i rodzice byli inspirowani do podjęcia działań, w ramach, których każdy mógł stać się artystą uczestnicząc w przygotowaniu m.in.: scenek dramowych, żywych obrazów, kukiełek i prezentując je na scenie lub w plenerze. Przygotowywane scenki nawiązywały do wcześniej obejrzanych spektakli, czasem ich rozwinięciem lub uzupełnieniem. Zespoły pracowały pod okiem doświadczonych animatorów i trenerów.
Udział w prezentacjach był całkowicie dobrowolny. Osoby zainteresowane występami mogły poddać się szczególnej charakteryzacji (malowanie twarzy, przebieranie się w stroje wykonane częściowo samodzielnie).
Pozostałym osobom proponowaliśmy zestaw wielkogabarytowych zabawek kreatywnych, tj. cymbergaje, labirynty pionowe i poziome, łamigłówki dla małych i dużych oraz inne działania wyzwalające twórczą wyobraźnię.
Każda akcja rozpoczynała się działaniami integracyjnymi.
Natomiast na poszczególnych stoiskach mozna było wykonać samodzielnie makijaż sceniczny, stworzyć wybrany rekwizyt teatralny lub elementy stroju potrzebnego do prezentacji.
Można też było wziąć udział w grach zręcznościowych i zapoznać się z metodami pedagogiki cyrku (elementy żonglowania, chodzenie na szczudłach, itp.).Karawana Europy miała na celu:
- Rozwijanie zainteresowania teatrem i sztuką środowisk lokalnych
- Budzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
- Wskazanie możliwości przekształcania otaczającej nas rzeczywistości
- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także dorosłych na zasadzie aktywnego i twórczego działania
- Aktywizacja i integracja małych środowisk lokalnych; ożywianie placów i skwerów w małych miejscowościach poprzez działania teatralne i parateatralne
- Docieranie z nowatorską ofertą kulturalno-edukacyjną do dzieci, młodzieży i rodziców z różnych środowisk - modelowanie własciwych wzorców zachowań poprzez wspólną zabawę
- Upowszechnianie wiedzy o kulturze innych narodów europejskich i rozwijanie u odbiorców zdolności do respektowania różnic międzykulturowych
- Promocja małych miejscowosci na Mazowszu
Współorganizatorami projektu byli:
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Stowarzyszenie Scena 96
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Dom Kultury w Sierpcu
Żuromińskie Centrum Kultury
Miejski Dom Kultury w Mławie
Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
Łosicki Dom Kultury
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
Grójecki Dom Kultury


W ramach projektu „Karawana Europa” prezentowały się następujące grupy teatralne:

KIJOWSKI TEATR MŁODY /1993/ został założony przez profesjonalnych aktorów teatru Młodego Widza w Kijowie. Do 2006 roku pracował jako Kijowski Teatr Eksperymentalny na Akademii Mogiliańskiej w Kijowie, realizując spektakle z klasycznego i współczesnego repertuaru światowego. Równolegle – od trzynastu lat przygotowuje spektakle uliczne, które były prezentowane m.in. w Niemczech, Dani i Cyprze oraz na licznych polskich festiwalach. Znany z realizacji widowisk plenerowych, w 2002 roku wziął udział w superprodukcji Teatru KTO „Mazepa”.

TEATR AKT /1990/ z Warszawy tworzą profesjonalni aktorzy-mimowie, którzy od pierwszych przedstawień technikę pantomimy wzbogacali o doświadczenia współczesnego teatru poszukującego. Od 1991 roku Teatr rozszerza swoją działalność i tworzy, jako jeden z niewielu w Polsce, baśnie pantomimiczne dla dzieci. Ta rzadka forma twórczości znajduje gorący odbiór dziecięcej publiczności i uznanie krytyki. Od piętnastu lat, inspirowany formą i poetyką teatru ulicznego, tworzy spektakle plenerowe.

TEATR GRUPA PLASTYCZNA „PŁAWNA 9” /1995/ nazwę wziął od miejscowości u podnóża Gór Izerskich, w której działa. W dwóch domach, stodole - galerii i na łąkach urządzane są wernisaże, happeningi i zdarzenia teatralne. Założyciel grupy – ceniony artysta malarz Dariusz Miliński, uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych i indywidualnych, chciał połączyć statyczność galerii z zamiłowaniem do teatru. Zespół posiada w swoim dorobku spektakle teatralne, z którymi występował na prestiżowych festiwalach i spotkaniach teatralnych.

TEATR GRY I LUDZIE /1996/ jest eksperymentalą, niezależną grupą twórczą, która szczególny nacisk kładzie na wizualną stronę spektaklu i niekonwencjonalny język wypowiedzi teatralnej. Wrażliwy na element zabawy, dąży do nieskrępowanej teatralności, odwołujac się do rozmaitych środków ekspresji. W tańcu czerpie inspirację z technik historycznych, elementów pantomimy, akrobacji, szczudła i tańca nowego - eksperymentującego z ruchem i gestem. Zazwyczaj w centrum swoich zainteresowań stawia człowieka i jego emocje. Do tej pory przygotował liczne spektakle uliczne, spektakle we wnętrzach oraz spektakle dla dzieci
i happeningi teatralne.

TEATR FORMY /1996/ - dawniej Współczesny Teatr Pantomimy, prowadzony jest przez Józefa Markockiego – ucznia szkoły Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Formacja ta wyrasta z tradycji polskiego mimu zbiorowego. Interesuje ją współczesnosć i człowiek teraźniejszy - z tym, co go spotyka, drażni, wzrusza i przeraża. Aby opowiadać o doświadczeniach homo sapiens XXI wieku i o odwiecznych zmaganiach ideałów z ludzką niedoskonałością, Józef Markocki sięga po inspiracje literackie i po wspólne wielu kulturom mity i legendy. Operując międzynarodowym językiem gestu, teatr ten z dużym powodzeniem gości na festiwalach w kraju i za granicą.

PINEZKA /1980/- Teatr Przemysława Grządzieli powstał w Gdańsku i jako „cudowne dziecko” Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze gości na nim od pierwszej edycji - najpierw ucząc się i podpatrując innych klaunów, a w kilka lat później stając się mistrzem dla innych. Przemysław Grządziela jest wybitnym tancerzem, tańczył jako solista baletu, był także aktorem – mimem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Teatr Pinezka występował na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych. Zdobył też wiele nagród. Jego spektakle to wybuchowa mieszanka klaunady, pantomimy, tańca, akrobacji, marionetek, masek, szczudeł i żonglerki.

TEATR MER /2001/ powstał z inicjatywy aktorów Teatru Lalek "Arlekin" z Łodzi: Ewy Mróz-Cisz, Marcina Truszczyńskiego i Roberta Wojciechowskiego. W 2005 roku dołączył do zespołu aktor Maciej Piotrowski.
Inspiracją do stworzenia tego teatru była potrzeba samorealizacji aktorów. Chcieli mieć całkowity wpływ na kształt i charakter artystyczny spektaklu, prostymi środkami tworzyć świat najbardziej kreatywny świat dla wyobraźni. Teatr nie posiada własnej siedziby, a na co dzień występuje w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Dociera do widza bezpośrednio - grając w domach kultury i biorąc udział w festiwalach.

TEATR MALUTKI /1994/ został założony przez Piotra Suzina - mima, absolwenta Studia Pantomimy przy Teatrze Żydowskim w Warszawie. Prezentuje widowiska realizowane w konwencji teatru ulicznego, wykorzystujące pantomimę, burleskę, cyrk, akrobatykę, iluzję, stepowanie, szczudła. Występy skierowane sa do szerokiej publiczności, obywając się bez słów jest uniwersalny w swym przekazie. Spektakle Teatru Malutkiego były prezentowane wszystkich wyróżniane na prawie wszystkich ważniejszych festiwalach teatrów ulicznych w kraju oraz za granicą.

TEATR BAJLANDIA został założony przez aktorów rzeszowskich teatrów zawodowych. Ich przedstawienie „Czerwony Kapturek” oparte na bajce znanej przez wszystkich z dowcipnym tekstem Jana Brzechwy. Pierwszorzędna zabawa dla aktorów oraz widowni dużej i małej. Rytmiczne piosenki, ciekawe stroje i niespotykane maski. Pomimo, że tekst znamy i całą historię małej dziewczynki, złego wilka, miłej babci i mądrego, dzielnego gajowego bawimy się na przedstawieniu doskonale.

TEATR LIMEN /2002/ został założony i jest prowadzony przez Sylwię Hanff. Jako teatr ciała posługuje się wieloma technikami teatru ruchu, głównie koncentrując się na tańcu butoh. Teatr Limen występował na wielu międzynarodowych festiwalach oraz w wielu ośrodkach w całej Polsce. Otrzymał nagrody m.in. na warszawskim festiwalu tańca Polemiki i na Konkursie Teatrów Ogródkowych w Warszawie. Limen dotychczas zrealizował 4 spektakle i 6 etiud, a w spektaklu Lunatix gościnnie wystąpił japoński tancerz butoh Atsushi Takenouchi.

CENTRUM PROJEKT PRACOVNIA MAAT /2004/ od września 2005 roku pracuje w Centrum Kultury w Lublinie. Główną metodą pracy teatru jest przede wszystkim szeroko rozumiany trening psychofizyczny, a jednym z najważniejszych śodków wyrazu jest ruch. W 2006 roku grupa dokonała zwrotu w twórczości wkraczając w działania plastyczne i poszukiwania nowego wymiaru teatru. Głównym założycielem, choreografem i reżyserem jest Tomasz Bazan - tancerz, choreograf, malarz, scenograf, od wielu lat zgłębia rożne style wschodnich sztuk walk. Razem z Teatrem Limen zrealizował „plenerowy spektakl butoh” LIMBUS.


TEATR FIRMA założyła Małgorzata Milczarek – pedagog i reżyser, twórca i reżyser wielu spektakli dla dzieci i dorosłych. Jest też autorką i reżyserem wielu audycji radiowych i telewizyjnych, m.in. programu „3 x smok” w TVP Łódź oraz audycji „Pogotowie bajkowe” w Radio Parada.
Struktura spektaklu „Rycerz Szaławiła” nawiązuje do formuły dziecięcych zabaw w teatr.