Banner
.:Dodaj do ulubionych:.

DOŁĄCZ DO NAS!

Jak zostać członkiem PSPiA KLANZA?

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
1) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
2) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację trzech członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd Główny
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwalę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
3) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
4) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularne płacenie składek- (w formie jednorazowej wpłaty 48 ,- lub dwóch rat po 24 zł za pół roku).

Co daje członkostwo w Stowarzyszeniu?

  • Doskonalenie się w grupach samokształceniowych - sekcjach tematycznych,
  • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
  • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ,
  • Możliwość publikacji artykułów książek za pomocą Wydawnictwa KLANZY
  • Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA i nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia

Pobierz deklarację, wydrukuj, wypełnij, złóż własnoręczny podpis a następnie wyślij pocztą.
Jeśli wyślesz ją do nas drogą e-mailową, zapraszamy w czasie dyżurów do własnoręcznego złożenia podpisu.
Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd OW PSPiA KLANZA.