Banner
.:Dodaj do ulubionych:.

KLANZA ® - ODDZIAŁ WARSZAWSKI

.:SEKCJA DODAĆ ŻYCIA DO LAT:.

Celem spotkań jest prezentacja różnych form aktywności możliwych do wykorzystania w pracy z osobami starszymi oraz wymiana doświadczeń osób pracujących Metodą KLANZY.
Kontakt: Joanna Kielasińska - Charkiewicz
e-mail: joannakielasinska @ o2.pl


Sekcja oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe
przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
w okresie od października do grudnia 2012 roku
realizować będą projekt

"Metodą KLANZY dodawać życia do lat"

który jest odpowiedzią na potrzebę szkoleń
skierowanych do osób pracujących z seniorami.


Celem projektu jest m.in. przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób pracujących z osobami w wieku emerytalnym z terenu m.st. Warszawy.
W ramach projektu odbędą się 4 dwudniowe warsztaty szkoleniowe prowadzone przez trenerów, animatorów PSPiA KLANZA i przez innych specjalistów z wybranych dziedzin, w terminach:
Szkolenie 1:
06-07.10.2012 - "Wzmacnianie aktywności osób w wieku emerytalnym" (15 godz. dydakt.)
Szkolenie 2:
20-21.10.2012 - "Terapia i relaks z grupami osób w wieku emerytalnym" (15 godz. dydakt)
Szkolenie 3:
17-18.11.2012 - "Metody pracy z osobami w wieku emerytalnym z wykorzystaniem ruchu, tańca, plastyki." (15 godz. dydakt.)
Szkolenie 4:
01-02.12.2012 "Organizacja imprez okolicznościowych z udziałem seniorów" (15 godz. dydakt.)

Spotkania będą realizowane metodami aktywnymi czyli Metodą KLANZY w pomieszczeniach Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59.
Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć i spotkań z grupami osób w wieku emerytalnym oraz grup wielopokoleniowych.
Po zakończeniu warsztatów, absolwenci kursu, będą mieli możliwość kontynuacji rozpoczętego szkolenia w grupie samokształceniowej OW PSPiA KLANZA "Dodać życia do lat". Otrzymane przez uczestników szkolenia publikacje i zdobyte umiejętności będą inspiracją do tworzenia własnych projektów animacyjnych i socjalnych.
Niezwykle cennym dla projektu będzie nawiązanie współpracy i integracja osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę z osobami w wieku emerytalnym.
Odpłatność uczestników za cykl szkoleniowy w kwocie 50,-zł (pokrywa koszty otrzymanych publikacji: Książka dr Zofii Zaorskiej "Dodać życia do lat" najnowsze wydanie 2012 oraz pismo KLANZA nr 1/2012).
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie PSPiA KLANZA o zdobytych umiejętnościach. Zgłoszenia udziału w cyklu szkoleniowym prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszeniowej do dnia 1 października 2012 roku (liczba miejsc ograniczona!) na adres e-mail: sylwia-nadolska@wp.pl lub faxem: (22) 517-69-49.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel: (22) 517-69-49, 606-376-064, 691-526-460, 502-994-368.

Zadanie "Metodą KLANZY dodawać życia do lat" jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy