Banner
.:Dodaj do ulubionych:.

KLANZA ® - ODDZIAŁ WARSZAWSKI

.:Sekcje:.

KSIĄŻKA - TERAPIA - ZABAWA
Sekcja skupia członków KLANZY-zainteresowanych rozwojem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Udoskonala i opracowuje całkiem nowe metody animacji grupy z wykorzystaniem tekstów literackich.
Liderem sekcji jest trener PSPiA Grażyna Sobieska - Szostakiewicz.

Podstrona sekcji: wejdź!


kre a TY? wni
W każdą trzecią środę miesiąca o 18.15
członkowie Stowarzyszenia spotykają się aby dzielić się doświadczeniami i wymieniać się pomysłami. Prezentują wiele prostych pomysłów plastycznych i ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i myślenie twórcze.
Liderem jest Magdalena Ciechańska

Podstrona sekcji: wejdź!


KLANZOBUS
Walne Zgromadzenie uchwaliło powołanie ogólnopolskiej sekcji KLANZOBUSA, skupiającej zainteresowanych rozwojem mobilnej animacji środowiskowej.
Ideę ruchu spielmobilowego rozwijaja trzy oddziały - Białystok, Lubllin i Warszawa.
Liderem jest Urszula Żyżyńska

Podstrona sekcji: wejdź!


TAŃCE UTRWALAŃCE
Celem działalności sekcji jest utrwalenie tańców integracyjnych, poznanych na warsztatach KLANZY. Spotkania co 2 miesiące - tylko dla tych, którzy są członkami Stowarzyszenia. Liderki: Ewa Piątkowska i Katarzyna Żelazna

Podstrona sekcji: wejdź!


DODAĆ ŻYCIA DO LAT
Celem spotkań jest prezentacja różnych form aktywności możliwych do wykorzystania w pracy z osobami starszymi oraz wymiana doświadczeń osób pracujących Metodą KLANZY. Lider Joanna Kielasińska - Charkiewicz - joannakielasinska @ o2.pl

Podstrona sekcji: wejdź!