KLANZOWA FOTOKRONIKAROK SZKOLNY 2005/2006

okres od września do grudnia 2005 r


W grudniu 2005 r.
Marta Syga poprowadziła warsztat plastyczny dla nauczycielek z przedszkola sióstr Felicjanek.

7 grudnia 2005 roku
Spotkanie otwarte
"Kultura mowy - metody pracy nad tekstem literackim,
interpretacja czyli jak pracować z dziećmi i młodzieżą
by pięknie mówili wierszem"

poprowadził Krzysztof Wilkowski.
Mieliśmy możliwość ćwiczenia oddychania przeponą,
oraz różnorodnych sposobów rozruszania aparatu mowy.
Była też tradycyjna kolacyjka i rozmowy przy barszczyku i pasztecikach.

KrzysztofWilczyński ćwiczeniaoddychaniaprzeponą ćwiczeniaoddychaniaprzeponą
ćwiczeniaoddychaniaprzeponą ćwiczeniaaparatumowy cojeszczebędzie?


26 - 27 listopada 2005 r.
Warsztat pilotażowy z zakresu pedagogiki cyrku.
Wreszcie będzie na stałe w naszej ofercie.
Animatorem prowadzącym warsztaty zostanie wkrótce Ania Adamczyk.
A oto jak się uczyli i bawili...

działaniawstępne działaniawstępne AnnaAdamczyk
ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe
ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe
ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe ćwiczeniacyrkowe
cotobędzie? klaunada piramida


18 - 19 listopada 2005 r.
KLANZA była partnerem wspierającym i brała udział
w Ogólnopolskim Forum Oświaty Niepublicznej.
Było nasze stoisko i różnorodne działania animacyjne, prezentacja idei spielmobilowej
i mini warsztaty.


stoiskoKLANZY szkola szkola


4 - 5 listopada 2005 r.
JUBILEUSZ 15-LECIA ISTNIENIA i DZIAŁANIA
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Wielka Gala w Lublinie.
Wręczenie przyznanego nam 11 listopada 2004 r. wyróźnienia
w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską
w kategorii inicjatyw edukacyjnych PRO PUBLICO BONO.
Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Mieczysława Cisło
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.

Gratulacje i słowa podziękowania - prezes Zdzisław Hofman i prezes honorowy dr Zofia Zoarska, Urszula Żyżyńska w imieniu Oddziału Warszawskiemu składa gratulacje Zarządowi Głównemu
na ręce prezesa Zdzisława Hofmana, a prezes w imieniu Zarządu Głównego i Ela Hornowska
w imieniu naszego Oddziału dziekuja za pracę konsultantowi dr Grażynie Walczewskiej-Klimczak.


jubileuszKLANZY jubileuszKLANZY ZofiaZaorskaiZdzisławHofman
UrszulaŻyżyńskaiZdzislawHofman GrażynaWalczewska-KlimczakiZdzislawHofman ElżbietaHornowskaiGrażynaWalczewskaKlimczak


KONFERENCJA p.t. "Doskonalenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i animatorów
w zakresie metod aktywizujacych w pracy z grupą. Między teoria a praktyką".

Z naszego Oddziału wystąpienia miały dr Grażyna Walczewska - Klimczak UW (nasz klanzowy konsultant), Agnieszka Wrońska - prezes oddziału (z powodu choroby referat odczytała Anna Walendzik) oraz Grażyna Sobieska-Szostaskiewicz - lider sekcji książka- terapia - zabawa.

G.Sobieska-Szostakiewicz A.Walendzik jubileuszKLANZY
jubileuszKLANZY jubileuszKLANZY jubileuszKLANZY


Były też zajęcia warsztatowe prowadzone przez animatorów z całej Polski a także i z Niemiec
i możliwość nabycia nowych umiejętności praktycznych.
W przerwach - dziecięcy koncert na flażoletach przygotowanych przez Janusza Woźniaka
oraz pokaz sztuki cyrkowej wolontariuszy - animatorów z Lublina pod przewodnictwem Moniki Kalinowskiej.

zajęciawarsztatowe zajęciawarsztatowe pedagogikacyrku


Na zakończenie Koncert Zespołu "Drewutnia",
uroczysty bankiet i tańcowanie.


W Jubileuszu z Oddziału Warszawskiego uczestniczyły:
Urszula Żyżyńska - wiceprezes, Elżbieta Hornowska - sekretarz,
Anna Walendzik i Magdalena Ciechańska - członkinie,
konsultant dr Grażyna Walczewska - Klimczak, członek honorowy - Maria Nowicka, trener Marta Syga i animatorki - Anna Adamczyk, Anna Sadowska i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz.


Powrót na początek strony


19-21 pażdziernika 2005 r.
Międzynarodowa Konferencja w Strasburgu pod hasłem "Europejski wymiar pracy
z młodzieżą - praca na poziomie lokalnym w powiązaniu z wytycznymi Unii Europejskiej".

Na zaproszenie Komunalnego Związku Młodzieży i Spraw Socjalnych KUJS
z Badenii Wurtenbergii (NIEMCY) referat na temat organizacji
i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Polsce na przykładzie działalnosci OW PSPiA KLANZA przedstawiła viceprezes Oddziału Urszula Żyżyńska. Szczegółowo omówiła zwłaszcza uwarunkowania rozwoju ruchu spielmobilowego.

16 października 2005 r.
Obyły się warsztaty plastyczne "KARTKI z KALENDARZA". Magdalena Ciechańska prezentowała tajniki zabaw z papierem i papieroplastyki.
kartkizkalendarza2005 kartkizkalendarza2005 kartkizkalendarza2005


5 października 2005 r.
SPOTKANIE OTWARTE.
Dr Małgorzata Sieńczewska z UW przybliżyła nam tajniki pracę metodą projektu
z małymi dziećmi. Pokazała jak rozbudzać ich ciekawość,
jak krok po kroku kierować ich odkrywaniem świata,
jak dokumentować podejmowane działania i eksperymenty.

dr M.Sieńczewska Spotkanie Otwarte 2005 Spotkanie Otwarte 2005


1 października 2005
Swoje warsztaty i pomoce dydaktyczne KLANZA reklamowała podczas kolejnego
Forum Inicjatyw Pozarządowych "SAMODZIELNI ale nie SAMOTNI",
ktore odbyło się w L.O. im. S. Batorego.

27, 28, 29 września 2005 r.
SPILMOBILE NA POLSKICH PLACACH i PODWÓRKACH
Po raz drugi PSPiA KLANZA gościła w Polsce 3 Spielmobile z Niemiec.
O ruchu i idei spielmobili przeczytaj w PROJEKTY - Spielmobile.
Oddział Warszawski przygotował w Klubie Garnizonowym przy Al. Niepodległości
KONFERENCJĘ "Spielmobile i Klanzomobile na polskich placach i podwórkach".

Przed Konferencją
testowanie sprzętu przez dzieci z okolicznych przedszkoli
Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy
Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy
Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy Klub Garnizonowy

Konferencja
na sali recepcja prezydium

Wspólnie z jednym ze Spilmobili i animatorami niemieckimi -Joergiem, Moniką i Ule przeprowadziliśmy dwie AKCJE PLENEROWE
- w Ogródku Jordanowskim przy ul. Odyńca i w Szkole nr 115
na ul. Okrężnej.

Akcja w Ogródku Jordanowskim ul. Odyńca
zanim się zacznie Ogród Jordanowski Ogród Jordanowski
Ogród Jordanowski Ogród Jordanowski Ogród Jordanowski
Ogród Jordanowski Ogród Jordanowski Ogród Jordanowski

Akcja w Szkole nr 115 ul. Okrężna
animatorzy szkoła szkoła
szkoła szkoła szkoła


Wieczorami goście zwiedzali Warszawę a także byli w Pałacu Młodzieży,
który wywarł na nich duże wrażenie.
Pożegnalismy się wspólną kolacją w gronie trenerów, animatorów
i wolontariuszy pracujących podczas akcji i długimi rozmowami na temat przyszłosci ruchu.

Inicjatorem współpracy polsko-niemieckiej i koordynatorem całej akcji
w Warszawie była Urszula Żyżyńska.

Wieczorne polsko-niemieckie spotkanie animatorów
w Pałacu Młodzieży w Pałacu Młodzieży spotkanie
spotkanie spotkanie spotkanie
spotkanie spotkanie spotkanie


27 sierpnia 2005
Ostatni weekend wakacji - słońce grzeje jakby trochę słabiej
a KLANZA już działa...
W Aninie w Domu Kultury w ramach projektu "PRZENIKANIE KULTUR"
prowadzimy działania festynowe i propagujemy rodzinny wypoczynek i zabawę.

Zamieniamy dziecięce buzie w motyle, tygrysy, Spidermany i cyborgi, czasem w czarownice...
zachęcamy do zabaw doskonalących zmysł dotyku
- wkładanie ręki w tajemnicze skrzyneczki i chodzenie po różnych powierzchniach - piasek, kora, kamyki, kapsle...
ćwiczymy koordynację przeprowadzając piłeczki przez różne labirynty...
proponujemy malowanie i kończenie rysunków patrząc w lustro...
mamy różne gry - cymbergaj, ośmiokąt, ślimaczkowe wyścigi
oraz inne tajemniczo brzmiące nazwy przyrządów do działań -
topik, pedalos, ryksza i jazda w oponach...
Nie zabrakło zabaw z chustą animacyjną.
Organizatoremi i koordynatorem akcji była Urszula Żyżyńska,
realizatorem głównie grupa spielmobilowa.

festynANIN2005 festynANIN2005 festynANIN2005
festynANIN2005 festynANIN2005 festynANIN2005


19 - 22 sierpnia 2005 roku, MARIÓWKA
SZLAKIEM WSPOMNIEŃ - V ZLOT CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW KLANZY
– ZLOT POKOLEŃ -

Już po raz piaty w Mariówce - koło Przysuchy, w przepięknym ośrodku prowadzonym przez siostry skrytki spotkali sie zapaleńcy idei zabawy aby wspólnie
muzykować, śpiewać i oczywiście tańczyć tańce integracyjne.
Tym razem był to nie tylko zlot pokoleniowy ale także po raz pierwszy podjęto się animacji środowiska i organizacji dużej imprezy dla miejscowej ludności pod nazwą
"Piknik Szlakiem Wspomnień".


9-13 sierpnia 2005 roku, MARIÓWKA
VI Letnia Szkoła Animatorów

z cyklu JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ I PRACOWAĆ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI?
Kierownikiem przedsięwzięcia była Anna Nagórka - Mazurkiewicz.
Uczestnicy zastanawiali się i uczyli jak lepiej rozumieć
osoby niepełnosprawne intelektualnie (dzieci i osoby dorosłe).
W tym roku główny nurt zajęć skoncentrowany był na szukaniu odpowiedzi na pytanie,
jak efektywniej zaplanować pracę z nimi,
korzystając z doświadczeń i praktycznych propozycji pedagogiki Montessori;
była też możliwość wymiany doświadczeń, poznania, do czego można wykorzystać w pracy karty dialogowe, nauki robienia papieru czerpanego,
a w miarę wolnego czasu - także tańców i zabaw ruchowych.
- Warsztaty ELEMENTY PEDAGOGIKI MONTESSORI W PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (25 godzin dydaktycznych),
prowadzone były przez Barbarę Sokołowską - pedagoga specjalnego, asystentkę w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
- WARSZTATY WYROBU PAPIERU CZERPANEGO (7 godzin dydaktycznych – prowadząca: Anna Nagórka-Mazurkiewicz, animator PSPiA KLANZA),
- WARSZTATY O PRACY Z WYKORZYSTANIEM KART DIALOGOWYCH - różnego rodzaju karty dialogowe, gry i zabawy z ich wykorzystaniem, praca terapeutyczna z kartami
(5 godzin dydaktycznych - prowadząca: Anna Nagórka-Mazurkiewicz).


Powrót na początek strony