"Wiosenne szaleństwo w barwach roku"

Pod tak szumnie brzmiącym tytułem chciałabym zamieścić moje wrażenia i refleksje
z I Mazowieckiego Festiwalu Małych Form Teatralnych oraz towarzyszącej mu wystawy prac plastycznych pt. "Barwy roku", które odbyły się 25.03.2006 roku w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Wspólnie z moimi koleżankami nauczycielkami uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach w ramach sekcji kreatywność. Skupia ona głównie członków , ale i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Swoją działalność sekcja rozpoczęła 4 lata temu. Jej koordynatorem i liderem jest Magdalena Ciechańska. Celem naszych spotkań jest dzielenie się wiedzą, pomysłami i doświadczeniami pedagogicznymi, których żadnej z nas jako czynnym nauczycielom i wychowawcom nie brakuje. Nasze mityngi zaowocują już wkrótce wydaniem pozycji "BARWY ROKU", która zawiera szereg scenariuszy i pomysłów zajęć twórczych na pracę z grupą zarówno szkolną jak i przedszkolną, a także na spotkania z rodzicami. Jest wiele zdjęć i propozycji prostych prac plastycznych na cztery pory roku, różne święta i uroczystości. Pisałyśmy go z myślą i nadzieją, że trafi on do zwykłych nauczycieli takich jak my, których niejednokrotnie przytłacza rutyna i monotonia. Nasze opracowanie to różnorodne propozycje, których formę można przekształcać i modyfikować dopasowując je, rzecz jasna do własnych potrzeb i możliwości grupy. Nasze wysiłki nie koncentrują się jednak na opisywaniu zajęć i prezentowaniu ich szerszemu gronu odbiorców.

Kolejnym pomysłem Magdy w ramach sekcji kreatywność było zorganizowanie, już po raz trzeci wystawy prac plastycznych naszych podopiecznych. Pierwsze dwie koncentrowały nasze wysiłki oraz uwagę odbiorców wokół tradycji polskich świąt ("Wielkanoc", "Wigilie Polskie":). Tegoroczna natomiast traktowała o porach roku, stąd też jej tytuł "Barwy roku". Gościny użyczył nam po raz kolejny PAŁAC MŁODZIEŻY w Warszawie. W Ogrodzie Zimowym zobaczyć można było prace dzieci z placówek, w których pracujemy na co dzień. Były prace z Przedszkola nr 108 i 344 , ze szkół podstawowych nr 75, 140, 11 STO, szkoły w Markach i Konarach, prace z Klubu Osiedlowego Jedynka oraz Teatru Form Plastycznych i Treningu Kreatywności z Pałacu Młodzieży.

Była to próba zaprezentowania przez dzieci kolejnych, cyklicznie następujących po sobie części roku kalendarzowego. Jak ważna jest to tematyka nie trzeba chyba zbytnio nikogo przekonywać. Wystarczy jedynie wspomnieć, iż to właśnie podział na miesiące i pory roku uświadamia a następnie ugruntowuje poczucie dziecka w czasie. Wszystkie ważne zdarzenia, które niosą za sobą zmiany w przyrodzie, jak chociażby pierwsze spadające liście, kwitnienie pierwszych wiosennych kwiatów czy padający śnieg sprawiają, że mały człowiek jakim jest dziecko ma świadomość tego co dzieje się z nim tu i teraz. Te niepozorne zdarzenia mają również wydźwięk aksjologiczny{ochrona i poszanowanie przyrody}, estetyczny {podziwianie i uwrażliwianie na piękno przyrody}oraz społeczny{ludzkie działania wraz ze zmieniającymi się porami roku}. Gromadzenie eksponatów zaprezentowanych podczas wystawy zostało zapoczątkowane już wiosną tamtego roku szkolnego a zakończone w pierwszych dniach marca bieżącego roku szkolnego. Dzieła moich podopiecznych wykonane zostały wieloma technikami poczynając od zwykłego rysunku kończąc na bardziej skomplikowanych jak wyklejanki czy origami. Wiele z tych technik poznałam właśnie podczas spotkań sekcji. Jak już wspomniałam wystawa była imprezą towarzyszącą I Festiwalowi Małych Form Teatralnych, który odbywał się również pod hasłem "BARWY ROKU". Wystąpiło wiele zespołów szkolnych i klasowych. Głównie dzieci z klas I - III. Między innymi swoje przedstawienie wystawili uczniowie klas I a i I b ze Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie, których miałam okazję przygotować. Nasze przedstawienie nosiło tytuł "Powitanie wiosny" Wspólnie z dziećmi uznałam, że ta pora roku jest przez nas teraz najbardziej oczekiwana, co pozwoliło bardziej wczuć się małym aktorom w odgrywane role i przedstawić budzącą się do życia wiosenną przyrodę. Pracę nad przedstawieniem rozpoczęliśmy zaraz po powrocie z ferii zimowych. Stało się ono kompilacją różnych wierszy i scenariuszy, których wiele można znaleźć w opracowaniach imprez szkolnych. Chciałam aby łączyło w sobie łatwość wykonania dostosowaną do wieku dzieci, a zarazem oryginalność. Rekwizytami do przedstawienia były opaski wkładane na głowę z emblematem zwierzątka granego przez dziecko a także krepinowe kwiaty i kukła Marzanny wykonana podczas zajęć. Udział w festiwalu był znakomitą okazją do promocji szkoły przed nieco szerszym audytorium. Wrażeń było co nie miara., a rodzice z dumą mogli oglądać dorobek artystyczny{sceniczny i plastyczny} swoich pociech. Wszyscy gremialnie doszliśmy do tego samego wniosku a mianowicie, że warto było poddać się temu wiosennemu szaleństwu w barwach roku!

oprac. Beata Bigda
wychowawca świetlicy SP 75 w Warszawie