Zofia Zaorska

Metoda KLANZYPo 17 latach działania Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, które kontynuuje rozpoczętą przez KLub ANimatorza ZAbawy drogę do radości i życiowej satysfakcji, można już mówić o sukcesach KLANZY. Celem wieloletnich starań było sprzyjanie rozwojowi osoby, grupy, społeczności, w atmosferze wzajemnej, życzliwej współpracy ujawniającej siłę grupy, jej wielorakie możliwości.
Korzystając z obserwacji metod pracy w grupie w Austrii, Niemczech i w Polsce stworzyliśmy styl pracy, który można już nazwać "metodą KLANZY". Jako jej inicjatorka i animatorka wielu warsztatów, imprez, działań w różnych środowiskach chcę przedstawić to, co nas wyróżnia i co możemy powtarzać z poczuciem dumy i przekonaniem, że znaleźliśmy ciekawą drogę, która obok wielu innych, może prowadzić do zadowolenia z życia.
Nasze podstawowe założenie to holistyczna koncepcja człowieka, to przekonanie o możliwościach rozwojowych każdej osoby. To dlatego uważamy, że każde spotkanie TU i TERAZ daje szansę wszystkim jego uczestnikom uświadomienia sobie tego, co można zmienić, czego warto się nauczyć. Chociaż każdy ma ukształtowany potencjał swojej osobowości, to jednak może dbać o jego doskonalenie. W dążeniu do szczęścia i dobra można rozwijać się poprzez udział w pozytywnych zadaniach podejmowanych przez grupę. Dobre relacje i umiejętność współpracy są celem KLANZY

Metodę KLANZY mogą stosować animatorzy, którzy sprzyjają dobrym kontaktom. Współpraca w grupie pomaga w twórczych poszukiwaniach rozwiązań problemów. Terenem działania animatorów KLANZY jest pedagogika, oddziaływania wychowawcze, ale nie tylko w stosunku do dzieci, ale także do dorosłych i osób starszych. Wychowanie łączymy z samowychowaniem do wciąż zmieniających się sytuacji życiowych na drodze całego życia.

Metoda KLANZY to powtarzany sposób organizowania spotkań ludzi z uwzględnieniem:
1. Nawiązywania kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami,
z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę - życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania.
2. Ustalania zasad pracy w grupie i wprowadzania ich, po akceptacji przez wszystkich.
3. Celowego wykorzystania przestrzeni, zwracania uwagi na estetykę otoczenia.
4. Tworzenia warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Animowanie do rozwiązywania problemu z pomocą metod aktywizujących.
5. Dbania o relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmosferę spotkań.
6. Wykorzystania tańca w grupie, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub wyciszenia emocji.
7. Dbałości o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdym działaniu z wyraźnym początkiem i zakończeniem. Rzetelne wykorzystanie czasu przeznaczonego na spotkanie.
8. Stosowania informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętność życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu. Podkreślanie dobrych cech i wskazywanie słabych nie w formie krytyki, ale informacji o spostrzeżeniach przydatnych do refleksji o tym, co warto zmienić.
9. Doceniania każdego włożonego trudu, nie zapominanie o podziękowaniach, sympatycznym wręczaniu świadectw, zaświadczeń.
10. Wykorzystania różnych środków - prostych i łatwych do zdobycia a umożliwiających twórcze działanie. Podkreślaniu radości służy logo, umowny żółty kolor koszulek dla animatorów reprezentujących KLANZĘ na imprezach zewnętrznych, tańce dla grupy, a zwłaszcza Specnerin - angielski taniec kończący wiele działań, kolorowa chusta, którą wypromowaliśmy i do której opracowujemy zabawy. Sprawdzone w praktyce pomysły zajęć i imprez opracowywane są przez wydawnictwo KLANZA w formie poradników, pomocy dydaktycznych. Do szczególnie ważnych zaliczamy karty dialogowe udostępnione nam przez ich autora do rozpowszechniania. Promujemy także rekwizyty do aktywnych zabaw plenerowych.

Efektem stosowania naszej metody jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym i środowisku życia.